VIRTUAL  INFO  CENTER FOR  PHD STUDENTS
КОНФЕРЕНЦИИ, СЕСИИ, СЕМИНАРИ

  08 - 12.06.2012 - Международен научен симпозиум "Екология и Безопасност" Слънчев бряг     html  
  11 - 15.06.2012 - Mеждународен научен симпозиум "Maтериали, Методи и Технологии" - Слънчев бряг     html  
  04 - 08.09.2012 - Международна конференция "Език, Личност и Общество в Съвременния Свят" , Слънчев бряг     html  
  22 - 23.06.2012 - Международна научна конференция КомпСисТех - гр. Русе     html  
  19 - 25.06.2011 - Международна научна конференция SGEM     html  
  9 - 12.04.2012 - XLІ ПРОЛЕТНА КОНФЕРЕНЦИЯ на Съюза на математиците в България     pdf  
  26 - 28.05.2011 - International Conference "TechSys'11", Plovdiv, Bulgaria     html  
  08 - 13.06.2011 - Международна конференция "Приложение на математиката в техниката и икономиката" АМЕЕ, Созопол     html  
  11.2012 - Международна научна конференция “УНИТЕХ” , Технически университет - Габрово     html  
  01.11.2012 - Научна конференция - Русенски университет "А.Кънчев"     html  
  09.2011 - International Conference on INFORMATION TECHNOLOGIES     html  
  01 - 05.09.2012 - Международен научен симпозиум "Икономика и Бизнес", Слънчев бряг     html  
  07 - 09.07.2010 - Международен симпозиум на IEEE Intelligent Systems IS’10 - Лондон     html  
  30.05 - 03.06.2011 - Международна конференция за млади учени, Санкт-Петербург, Русия     html  
  22 - 23.11.2010 - Младежка научна конференция "Климентови дни"     html  
  04 - 06.12.2010 - Първи международен конгрес "Интеграция и устойчиво развитие в Черноморския регион", Бургас     html  
  29-30.05.2010 - Националната докторантска конференция „Общество на знанието и гражданско общество в България" в Русенски университет „Ангел Кънчев”.     doc  
  23-24.09.2010 - Международна конференция за млади учени в Украйна     html  
  07 - 11.09.2012 - Mеждународен научен симпозиум "Образование, Изследвания и Развитие" - Слънчев бряг     html  
  06 - 08.05.2011 - Втора международна научна конференция за докторанти - "Икономика, мениджмънт и туризъм" - к.к. Дюни     html  
  04-05.11.2011 - Трета научна конференция по оториноларингология за млади учени     html  
  03 - 07.10.2011 - International Conference Automatics and Informatics Sofia, Bulgaria     html  
  06 - 08.06.2011 - International Conference Strategy of Quality in Industry and Education - Technical university – Varna     doc  
  12-13.05.2011 - Четвъртата национала школа за докторанти и млади изследователи (до 40 години) в областта на психологията и социалните науки на тема “Социалните науки в подкрепа на практикта” към ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ЧОВЕКА – БАН     doc  
  23-24.04.2012 г. - Десета национална младежка научно-практическа сесия     pdf  
  05-07.07.2012 - XХІ Международна научна конференция за млади учени - Юндола     pdf  
  18-20.10.2012 - XII Международна научна конференция за млади учени "Мениджмънт и качество"     pdf  
  27.04.2015 - V-та национална конференция на докторантите в областта на правните науки     html