ВИРТУАЛЕН  ИНФО  ЦЕНТЪР  ЗА  ДОКТОРАНТИ
ВИРТУАЛНА БИБЛИОТЕКА ЗА ДОКТОРАНТА

 Адреси от 1 до 1 от общо 1
 http://ecet.ecs.uni-ruse.bg/else/subjects/_index.php?cid=9331938093310170
Езици: Български
Анотация: Учебното помагало е от поредицата “Библиотека за докторанта”, издавана като част от програмата на Академичния съвет на Русенския университет “Ангел Кънчев” за обучение на докторанти.

Компютърното моделиране на непрекъснати среди е универсална технология за тяхното изследване с фундаментално значение за развитието на различни области на науката и техниката. То съдържа построяване на адекватни математични модели на разнообразни среди, както и на явления и процеси в тях. Провеждането на числени експерименти с тези модели се основава на специализирани числени методи за обширни класове задачи, реализирани като компютърни програми. Те са мощно средство за многостранно изучаване на непрекъснатите среди при научните изследвания и проектирането на инженерни обекти.

Настоящото учебно помагало е увод в методологията на компютърното моделиране на непрекъснати среди. Разгледани са основни етапи при съставянето на математични модели на непрекъснати среди, възможни подходи за тяхното математическо моделиране, различни числени методи за осъществяването на числени експерименти и някои особености на компютърните симулации с метода на крайните елементи. Изложеното е съпроводено с конкретни примери.

Книгата е замислена като учебно помагало за докторанти по техническите научни специалности, което ще улесни създаването на нови или използването на съществуващи модели на непрекъснати среди при научните изследвания на докторантите. Тя може да бъде полезна и за по-широк кръг читатели, проявяващи интерес към компютърното моделиране на непрекъснати среди.


Добавен на: 1 December 2004
Първа | Предишна | Следваща | Последна | Обратно към курсове