ВИРТУАЛЕН  ИНФО  ЦЕНТЪР  ЗА  ДОКТОРАНТИ
ВИРТУАЛНА БИБЛИОТЕКА ЗА ДОКТОРАНТА

 Адреси от 1 до 1 от общо 1
 http://ecet.ecs.uni-ruse.bg/else/subjects/_index.php?cid=254124600581
Езици: Български
Анотация: Настоящото учебно пособие е от поредицата “Библиотека за докторанта”, издаването на която е част от програмата на Академичния съвет на Русенски университет “Ангел Кънчев” за работа с докторантите. Пособието е предназначено за бакалаври и магистри, които са в третата степен на висшето си образование, но може да се използва и от всички, които се занимават с научно-изследователска дейност.

Първият раздел съдържа информация за основните възможности на програмната среда MATLAB, предназначена за провеждане на инженерни и научни изчисления с висококачествена визуализация на получените резултати. Материалът е поднесен във вид, подходящ за възприемане от възможно най-широк кръг читатели, интересуващи се от практикуване на системния анализ с високо производителни средства, при което степента на личната компютърна подготовка не трябва да е висока. Вторият раздел разглежда възможностите на приложението работещо в средата на MATLAB – SIMULINK. Това е преди всичко инструмент за симулиране на системи, които се конструират чрез блокове, различни генератори на въздействия и средства за наблюдаване и обработване на получените резултати.

Третият раздел включва информация за основните концепции и възможности на софтуерния пакет LabVIEW и неговия език за програмиране G за създаване на виртуални инструменти, измерване, обработване, анализ и съхраняване на данни.

В приложението е дадена сравнително пълна информация за основните и стандартни функции в MATLAB.

Поради ограниченост на обема, учебното пособие покрива начален курс за работа с тези продукти.

Участието на авторите е както следва:
MATLAB, SIMULINK и Приложение – инж. Георги Кръстев;
LabVIEW – инж. Цветозар Георгиев.

Авторите изказват благодарност на рецензента доц. д-р Ангел Смрикаров.
Добавен на: 1 December 2004
Първа | Предишна | Следваща | Последна | Обратно към курсове