ВИРТУАЛЕН  ИНФО  ЦЕНТЪР  ЗА  ДОКТОРАНТИ
ВИРТУАЛНА БИБЛИОТЕКА ЗА ДОКТОРАНТА

 Адреси от 1 до 1 от общо 1
 http://ecet.ecs.uni-ruse.bg/else/subjects/_index.php?cid=9021901090410471
Езици: Български
Анотация: Настоящoто учебно пособие е от поредицата “Библиотека за докторанта”, издаването на която е част от програмата на Академичния съвет на Русенски университет “Ангел Кънчев” за работа с докторантите. Книгата е предназначена за бакалаври и магистри, които са в третата степен на висшето си образование – докторантурата, но може да се използва и от всички, които се занимават с научно-изследователска дейност.

• Част първа съдържа статистика от българското патентно ведомство и патентното ведомство на САЩ за брой регистрирани обекти на индустриалната собственост (информация от интернет към края на 2002 година).
• Част втора представя интернет адреси на патентните ведомства на повечето страни по света.
• Част трета разглежда накратко интелектуалната собственост и мястото на патентната система в икономиката.
• Част четвърта представя накратко същността на понятието “Научни открития”.
• Част пета са представя патенти за изобретения и полезни модели като съставна част на индустриалната собственост.
• Част шеста е представя същността на закона за промишления дизайн като индустриална собственост.
• Част седма разглежда авторско-правната система, предвид българското аконодателство.
• Част осма са представя приложения, свързани с бъдещите практически действия на българските изобретатели: европейската патентна конвенция, която вероятно ще стане “библията” на българския интелектуален потенциал в близките години, както и актуализирани към 31.12.2002 ценоразписи за тарифи и услуги на патентното ведомство на Република България. Приложен е и материал за рисковия капитал и финансиране на иновациите, както и кратка статия за дейността на иновационните центрове във Финландия (на английски език).Авторът изказва специална благодарност на рецензента проф. д-р Никола Орлоев за ценните препоръки и забележки, както и на дизайнера Камен Узунов за графичното оформление на текста.
Добавен на: 1 December 2004
Първа | Предишна | Следваща | Последна | Обратно към курсове