VIRTUAL  INFO  CENTER FOR  PHD STUDENTS
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ И СЪВЕТИ

Препоръки към оформлението на научни публикации (в PDF формат)
Що е това IMPACT FAKTOR ? (в PDF формат)
Критерии за оценка на Висшата атестационна комисия
при даването на научни степени и научни звания