VIRTUAL  INFO  CENTER FOR  PHD STUDENTS
ДРУГИ САЙТОВЕ ЗА ДОКТОРАНТИ

Асоциация на докторантите в България
Център за обучение към БАН
Virtual Doctoral School
Universitatea din Pitesti